Telefonní kontakty

01

+420 553 684 624

Místnost

Mgr. Sabina Březinová

Email: sabina.brezinova@slu.cz

Mobilní kontakt:

+420 702 228 618

Pracoviště

01

Rektorát

Vedoucí oddělení

Úsek kvestora

Rektorát