Telefonní kontakty

01

+420 553 684 833

Místnost

Kateřina Nováčková

Email: katerina.novackova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení projektové podpory

Organizačně-technický pracovník

Úsek prorektora pro řízení projektů

Oddělení projektové podpory