prof. RNDr. Lubomír Snoha, DrSc.

Email: lubomir.snoha@slu.cz

Pracoviště

Telefonní kontakty