Miroslav Pajr

Email: miroslav.pajr@slu.cz

Pracoviště

01

Centrum informačních technologií

Organizačně-technický pracovník

Pracoviště přímo řízená rektorem

Centrum informačních technologií

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 637

02

+420 553 684 014