prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Email: peter.lichard@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav fyziky

profesor

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Ústav fyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 283