PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Email: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny zkouškové období 

vždy po předchozí domluvě (ideálně e-mailem) - konzultace momentálně poskytovány prostřednictvím MS teams, nebo jinou elektronickou cestou po domluvě

Konzultační hodiny LS 2019/2020 (od 24.2.2020 )

vzhledem k situaci, jsou konzultace poskytovány po předchozí domluvě přes MS teams

Sledujte prosím vždy webové strany, v případě náhlého, nečekaného zrušení konzultačních hodin bude informace vyvěšena co nejdříve!!! Ideálně se ohlaste na konzultaci předem na mém e-mailu, kdy s Vámi budu počítat a v případě neočekávané změny Vás budu neprodleně informovat. Děkuji za pochopení.

jiné dny/čas pouze po předchozí domluvě


Projekty:

Projekt "Podpora mediální gramotnosti u dětí předškolního věku", finančně podpořený Ministerstvem zdravotnictví CŘ v rámci dotačního programu „Prevence kriminality“ pro rok 2019.Hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D., doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.


Projekt IGA_PdF_2014018 s názvem Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování. (2014, UP Olomouc)

Projekt IGA číslo PdF_2012_047 s názvem Pedagogické aspekty prevence a resilience v institucích předškolního vzdělávání. (2012, UP Olomouc)

Odborné působení:

od 7/2019: odborný asistent; Slezská univerzita v Opavě, FVP, UPPV (1,0)

09/2018 - 06/2019: odborný asistent; Slezská univerzita v Opavě, FVP, UPPV (0,3)

09/2006 - 06/2019: odborný asistent;Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, Ústav pedagogiky a sociálních studií (1,0)Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 159

Místnost

01

C-511