Telefonní kontakty

01

+420 553 684 163

Místnost

01

C-307

Mgr. Lucie Mráčková

Email: lucie.mrackova@fvp.slu.cz

Publikační činnost

MRÁČKOVÁ, L. a H. KISVETROVÁ. Vytvoření české verze dotazníku SNAP (Spiritual needs assessment  for patients). Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, 2019. ISBN 978-80-7560-209-1.

MRÁČKOVÁ, L, KISVETROVÁ, H. Prevence rakoviny prsu v České republice. Ošetřovatelské perspektivy. 2018;1(2):39-46. doi: 10.25142/osp.2018.015.


MRÁČKOVÁ, L., H. KISVETROVÁ. Využití dotazníku SNAP (Spiritual Needs Assessment for Patients) u traumatizovaných pacientů. In: Sborník přednášek 7. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Ostrava: Aseita, 2019, s. 23. ISBN 978-80-88159-95-7.

MRÁČKOVÁ, L., H. KISVETROVÁ. Jazyková validizace dotazníku snap (spiritual needs assessment for patients). In: TUPÝ, J., A. LACKO. Ružomberské zdravotnícke dni 2019–XIV. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2019, s. 281-282. ISBN 978-80-561-0699-0.