Telefonní kontakty

01

+420 553 684 163

Místnost

01

C-307

Mgr. Lucie Mráčková

Email: lucie.mrackova@fvp.slu.cz

Pracoviště