Mgr. Lucie Mráčková

Email: lucie.mrackova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 163

Místnost

01

C-307