Bc. Lucie Neuwirthová, DiS.

Email: lucie.neuwirthova@slu.cz

Pracoviště

01

Prorektor pro rozvoj

Referent

Úsek prorektora pro rozvoj

Prorektor pro rozvoj

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 650