Mgr. Adéla Dostálová

Email: adela.dostalova@slu.cz

Pracoviště

01

Centrum řízení projektů

Projektový manažer

Úsek prorektora pro řízení projektů

Centrum řízení projektů

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 591

Místnost