Telefonní kontakty

01

+420 553 684 825

Místnost

BcA. Jakub Plaskura

Email: F160518@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení komunikace

Specialista

Úsek prorektora pro strategii a komunikaci

Oddělení komunikace