Mgr. Šárka Kollerová

Email: sarka.kollerova@slu.cz

Pracoviště

01

Centrum celoživotního vzdělávání

Koordinátor CŽV

Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti

Centrum celoživotního vzdělávání

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 811