Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.

Email: jirina.hosakova@fvp.slu.czPublikační činnost

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikace s IF

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic. Neuroendocrinology letters. 2015, roč. 36, s. 288-293. ISSN 0172–780X. IF: 0,946

HOSÁK, L., HOSÁKOVÁ, J. The complex etiology of schizophrenia-general state of the art. Neuroendocrinology Letters. 2015, roč. 36, s. 631-637. ISSN 0172–780X. IF 0,799.

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?. Neuroendocrinology Letters. 2012, roč. 3, s. 183-190. ISSN 0172–780X. IF 1,39.

OSTATNÍ PUBLIKACE

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., VAVŘAČOVÁ, P. Syndrom vyhoření u sester v klinické praxi. In Dana Vaňková, Ivana Dvořáčková. XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 1st. Hradec Králové: HANZO Production, 2018. s. 45-47. ISBN 978-80-906205-9-9.

HLUBKOVÁ, Z., HOSÁKOVÁ, J., JEŽOVÁ, P. Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii. In Dana Vaňková, Ivana Dvořáčková. XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 1st. Hradec Králové: HANZO Production, 2018. s. 48-50. ISBN 978-80-906205-9-9.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., MATĚJKOVÁ, Z. Problematika užívání alkoholu dospívajícími. In PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA. CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018. s. 141-144. ISBN 978-80-87347-40-9.

HLUBKOVÁ, Z., HOSÁKOVÁ, J., VILÁŠKOVÁ, M., LISZTWANOVÁ, R. Pohled rodičů na ošetřovatelskou péči o dítě v průběhu hospitalizace. In Daniel Jirkovský. CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XX.1st. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018. s. 136-140. ISBN 978-80-87347-40-9.

HOSÁKOVÁ, J., HOSÁK, L. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2. vyd. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veře: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-281-2.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., HYPŠOVÁ, M. Sebepoškozování adolescentů jako edukační problém. Ošetřovatelské perspektivy. 2018, roč. 1, s 31-37. ISSN 2570-185X.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., MATUŠKOVÁ, L. Zátěž laických pečovatelů o seniory s depresí. In: SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. Recenzovaný vědecký sborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 18–26. ISBN 978-80-558-1293-9.

NĚMEC, L., HLUBKOVÁ, Z., HOSÁKOVÁ, J. Vliv bolesti na kvalitu života u pacientů s onemocněním pohybového aparátu. In: SESTRY: HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. Recenzovaný vědecký sborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 64–71. ISBN 978-80-558-1293-9.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., ŠTENCELOVÁ, P. Psychická zátěž jako rizikový faktor při ošetřování seniorů. In C E S T A K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XIX. C E S T A K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XIX. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2017. s. 67-71. ISBN 978-80-87347-37-9.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., SLUNSKÁ, A. Použití dotazníku IPQ-R-CZ u pacientů závislých na alkoholu. In Psychiatrie. Praha: Tigis, 2017, roč. 21, Supplementum 2. s. 68-69. ISSN 1212-6845.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., ŠTENCELOVÁ, P.  Psychická zátěž jako rizikový faktor při ošetřování seniorů. In: CESTA K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XIX. Recenzovaný vědecký sborník. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2017. s. 67-91. ISBN 978-80-87347-37-9.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., ROLINCOVÁ, P. Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. In XXIII. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. VAŇKOVÁ, D., DVOŘÁČKOVÁ, I. (eds.) Hradec Králové: HANZO Production, 2017. s. 58-60. ISBN 978-80-906205-7-5.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., VÁCLAVSKÁ, M. Analýza stravovacích návyků studentů ošetřovatelství. In: SESTRY: HLAS V POPREDÍ, DOSAHOVANIE CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Recenzovaný vědecký sborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 19-23. ISBN 978-80-558-1180-2.

VÁCLAVSKÁ, M., HOSÁKOVÁ, J. Analýza zdravého životního stylu u budoucích sester. Florenc, 2017, roč. 17, č. 12. s. 16. Praha: Ambit Media. ISSN 2570-4915.

HLUBKOVÁ, Z., KRMELOVÁ, K., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J. Kvalita života u dětí s onemocněním astma bronchiale.  SESTRY: HLAS V POPREDÍ, DOSAHOVANIE CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Recenzovaný vědecký sborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 13-18. ISBN 978-80-558-1180-2.

HLUBKOVÁ, Z., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., FERENČÍKOVÁ, M. Celiakie v populaci žen. In Pacient je naší prioritou. ADAMCZYK, R., KAČOROVÁ, J., HALUZÍKOVÁ, J. (eds.) Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 189-192. ISBN 978-80-7510-226-3.

KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z. Vztah mezi spiritualitou a oborem ošetřovatelství. In Pacient je naší prioritou. ADAMCZYK, R., KAČOROVÁ, J., HALUZÍKOVÁ, J. (eds.) Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 49-51. ISBN 978-80-7510-226-3.

HOSÁKOVÁ, J., HLUBKOVÁ, Z., KAČOROVÁ, J. Faktory ovlivňující interakci při ošetřování gerontopsychiatrických pacientů. In Pacient je naší prioritou. ADAMCZYK, R., KAČOROVÁ, J., HALUZÍKOVÁ, J. (eds.) Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 193-195. ISBN 978-80-7510-226-3.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. 2016, roč. 17(1e). s.  3-8. ISSN 1803-5329.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ J., VYSLOUŽILOVÁ N. Vliv Hodgkinovy choroby na psychosociální potřeby nemocných. In: XXII. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 80-81. ISBN 978-80-906205-2-0.      

MASTILIAKOVÁ, D., HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., ADAMCZYK, R. Competences of nurses in professional and ethical values. In GLUCHMAN, V., ed. Ethical thinking on past and present (ETPP 2013), 2016. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 71-78. ISBN 978-80-555-1089-7.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., BARVENČÍKOVÁ, K.  Faktory ovlivňující stresový syndrom z přemístění u seniorů. In: JIRKOVSKÝ, D. (ed.) Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. – recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016, s. 99-104. ISBN 978-80-87347-23-2.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., PYSZKOVÁ, L. Analýza vědomostí dospělé veřejnosti o problematice HIV/AIDS. In: SEMANIŠINOVÁ, M. (ed.) Sestry: hybná sila zmien: zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Recenzovaný vedecký zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva. 2016, s. 23-28. ISBN 978-80-558-1051-5.

KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., Wagnerová, Z. Riziko infekce jako ošetřovatelský problém. XXII. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 78-79. ISBN 978-80-906205-2-0.      

HOSÁKOVÁ, J., JALAMASOVÁ M.,  KAČOROVÁ J. Prevence onemocnění dutiny ústní v kontextu klinické praxe sester. In: XXI. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2015. s. 77-80. ISBN 978-80-905115-9-0.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., KOCUROVÁ, L. Agresivní pacient v ošetřovatelské praxi. In: SEMANIŠINOVÁ, M. (ed.) Sestry: hybná sila zmien: efektívna starostlivosť, rentabilita. Recenzovaný vedecký zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva. 2015. s. 43-47. ISBN 978-80-558-0832-1.

KAČOROVÁ J., HOSÁKOVÁ, J., SZMEKOVÁ K. Využitie dotazníku IPQ-R v ošetrovateľskom výskume. In Nové trendy v ošetrovatelstve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015. s. 27-28. ISBN 978-80-8082-863-9.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., VALCHAŘOVÁ, L. Duševní zdraví jako faktor ovlivňující kvalitu poskytované péče. In: JIRKOVSKÝ, D. (ed.) Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. – recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015, s. 26-31. ISBN 978-80-87347-20-1.

HOSÁKOVÁ, J., JALAMASOVÁ M.,  KAČOROVÁ J. Prevence onemocnění dutiny ústní v kontextu klinické praxe sester. In: XXI. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2015. s. 77-80. ISBN 978-80-905115-9-0.

KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., ŠPIRUDOVÁ, L., HLUBKOVÁ, Z. Spiritual needs among czech nurses. In: NAGÓRSKA, M.,  WIECH, P. (ed.) Nursing in the proces of change. Rzeszów: Institut of Nursing and Health Science. Medical Department. University of Rzeszów, 2015. s. 73-78. ISBN 978-83-60942-37-6.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. 2015, roč.16(1e). s. 22-26. ISSN 1803-5329.

HOSÁKOVÁ, J., HOSÁK, L. Needs of Hospitalized Schizophrenic Patients in the North Moravia and the Czech Part of Silesia. Acta Medica. 2015, roč. 58, č. 3, s. 104-107. ISSN ISSN 1211-4286.

HOSÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. In: Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 572-580. ISBN 978-80-246-2998-8.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J. Etika a nemocný s duševní poruchou. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2014.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2014, s. 149–153. ISBN 978-80-87035-85-6.

HOSÁKOVÁ, J., KOPECKÁ, M. Odborné znalosti sester v péči o pacienty s demencí. In Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XVI. Praha Motol: FN Praha Motol, Ústav ošetřovatelství 2. LF UK, 2014, s. 112-116. ISBN: 978-80-87347-17-1.

HOSÁKOVÁ, J., POLEDNOVÁ, G. Zdroje motivace pacientů v domácí péči. In: Sborník přednášek z konference XX. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: FN Hradec Králové, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, 2014, s. 47-48. ISBN 978-80-905115-6-9.

KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., HUDÁKOVÁ, A. Závislost na internete u vysokoškolských študentov. In: SEMANIŠINOVÁ M. (ed.) Sestry – sila pre zmenu. Životne dôležitý zdroj pre zdravie. Zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014,       s. 25-30. ISBN 978-80-5580641-9. 

MASTILIAKOVÁ, D., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., ADAMCZYK, R. Ošetřovatelská diagnostika v podpoře zdraví – využití ve výuce studentů ošetřovatelství. Zdravotnícke listy. Vedecký recenzovaný časopis Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 2, č. 3, s. 41-48. ISSN 1339-3022.

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Interakce genů a prostředí v psychiatrii. Česká a slovenská psychiatrie. 2013, roč. 109, č. 6, s. 304 – 309. ISSN 1212-0383.  

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Genetika úzkostných poruch. Psychiatrie pro praxi. 2013, roč. 14, č. 1. s. 7-9. ISSN 1213-0508.

HOSÁKOVÁ, J., MIŠÍKOVÁ, D. Mentální anorexie jako edukační problém. In recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XV. Praha: FN Motol, 2013, s. 33-36. ISBN: 978-80-87347-14-0.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J. Subjektivní hodnocení kvality života u pacientů se schizofrenií. In Diagnóza v ošetřovatelství – Supplementum 2. 2013, roč. IX, č. 4, s. 1-2. ISSN 1801-1349.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D., DUŠKOVÁ, H. Metody edukace u nemocných se schizofrenií. In XIX. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production,HK, 2013. s. 57-58. ISBN 978-80-905115-3-8.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Životní styl nemocných se schizofrenií. In Psychiatrie - Supplementum 2. 2013, roč. 17. s. 83-84. ISSN 1211-7579.

HOSÁKOVÁ, J. Specifika péče o duševně nemocné. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 250-252. ISBN 978-80-7248-883-4.

MASTILIAKOVÁ, D. ŠPIRUDOVÁ, L., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z., HEIDEROVÁ, H., ADAMCZYK, R. Hodnocení učebních výstupů při konstruktivním propojování metod výuky a učení v modulech.  In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 112-123. ISBN 978-80-7248-883-4.

MASTILIAKOVÁ, D. ŠPIRUDOVÁ, L., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J. Konstruktivní propojení dílčích učebních výstupů s výukou, učením a hodnocením uvnitř modulu. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 124-129. ISBN 978-80-7248-883-4.

MASTILIAKOVÁ, D. ŠPIRUDOVÁ, L., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J. Kazuistika- nástroj hodnocení rozvoje kritického myšlení studentů ošetřovatelství. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 130-147. ISBN 978-80-7248-883-4.

MASTILIAKOVÁ, D. ŠPIRUDOVÁ, L., HEIDEROVÁ, H., KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z., ADAMCZYK, R. Odborná praxe ve studijním programu ošetřovatelství – inovační přístup. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 148-168. ISBN 978-80-7248-883-4.  

HOSÁKOVÁ, J., ULRICHOVÁ, K. Úloha sestry v péči o pacienty s demencí. Sborník z medzinárodnej konference Ružomberské zdravotnícké dni 2012-VII. ročník. Ružomberok:Verbum, 2012. s. 285-289. ISBN 978-80-8084-951-1.

HOSÁKOVÁ, J. JAROŠOVÁ, D., RUCKÁ, P. Komunikace sestry s duševně nemocným. In sborník přednášek konference XVIII.královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO, Production, 2012. s. 74. ISBN 978-80-905115-1-4.

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie. Psychiatrie. 2012, roč. 12, č. 2, s. 157-166. ISSN 1211-7579.

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Genome‑Wide Association Studies in Schizophrenia, and Potential Etiological and Functional Implications of Their Results. Acta Medica. 2012, roč. 55, č. 1, s. 3-11. ISSN 1211-4286.

KAČOROVÁ, J., HUDÁKOVÁ, A., HOSÁKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z. Problematika komunikácie s klientom z odlišnej kultury. Sborník z medzinárodnej konference Ružomberské zdravotnícké dni 2012-VII. ročník. Ružomberok:Verbum, 2012. s. 562-568. ISBN 978-80-8084-951-1.

HOSÁKOVÁ, J. Etické aspekty ve výuce předmětu Ošetřovatelská péče o duševně nemocné. In Sborník přednášek konference XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2011. s. 39. ISBN8-80-87009-83-3.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Kvalita života pacientů s duševní poruchou. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. 1.vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. 21. 4. 2011. s. 201-224. ISBN 978-80-87035-37-5.

HOSÁKOVÁ, J., SUCHOMELOVÁ, T. Paliativní péče v klinické praxi. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství V. Sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. 1.vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. 338 s. ISBN 978-80-7248-607-6.

HOSÁK, L., HOSÁKOVÁ, J. Genetics of the Human Personality. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, vol. 52, isme 1, p.21 – 27. ISSN 1337-933X.

HOSÁKOVÁ, J. Hodnocení odborné praxe v psychiatrické léčebně v Opavě. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV. Sborník příspěvků IV. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. 1.vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7248-521-5.

ARCHALOUSOVÁ, A., MASTILIAKOVÁ, D., HOSÁKOVÁ, J. Simulační centrum pro nácvik praktických ošetřovatelských dovedností. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV. Sborník příspěvků IV. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. 1.vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7248-521-5.

HOSÁKOVÁ, J. Vysokoškolský student a jeho zátěž. In Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství III, konané dne 13-14. května 2008. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 39-41.  ISBN 978-80-7248-470-6.

HOSÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. In Sborník příspěvků odborného sympozia Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě Rozvoj vzdělávání v ošetřovatelství konaného dne 14. května 2008. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 37-39.  ISBN 978-80-7248-467-6.

HOSÁK, L., HOSÁKOVÁ, J. Deprese a chronobiologie. In Týden, 2008, sv. 15, příloha č. 45. s. 15. ISSN 1210-9940.

HOSÁKOVÁ, J. aj. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2007. 160 s.  ISBN 978-80-7248-442-3.

HOSÁKOVÁ, J. Stres v práci sestry. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství II. 170 s. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. ISBN 978-80-7248-413-3.

HOSÁK, L., HOSÁKOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, E. Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků. In Psychiatrie pro praxi. 2005, roč. 6, č. 4, s. 205-206. ISSN 1213-0508.