Telefonní kontakty

01

+420 553 684 678

Místnost

01

R-119

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

Email: vladimir.sedlar@math.slu.cz

Publikační činnost

List of publications

Papers

 • Incidenční matice konečných projektivních uniformních h-rovin, Rigorózní práce, Ostrava (1979), strojopis, 32 str.
 • Incidenční matice konečných projektivních uniformních h-rovin, Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě 77, (1982), 25–38.
 • Některé konstrukce nekomutativních kartézských grup, PF Ostrava, (1983), práce ke kandidátskému minimu, strojopis, 19 str.
 • Konstrukce spočetných ternárních okruhů vhodných typů, Kandidátská disertace, Ostrava (1987), strojopis, 97 str.
 • Konstrukce spočetné planární kartézské grupy, Sborník prací PF Ostrava 113, (1989), 61–79.
 • Konstrukce spočetného ternárního okruhu typu IV(2), Sborník prací PF Ostrava 118, 79–96.
 • Konstrukce spočetného ternárního okruhu typu IV(1), Sborník prací PF Ostrava 123, (1991), 101–110.
 • Konstrukce spočetného ternárního okruhu typu V(2), Sborník prací PF Ostrava 128, (1992), 27–38.
 • Počítačová podpora výuky geometrie, Sborník 20. konference o geometrii a počítačové grafice, Souš (2000), 142–147.
 • V. J. Havel, V. Sedlář, O restituci, Sborník 21. konference o geometrii a počítačové grafice, MZLU Brno, Lednice na Moravě (2001), 38–41.
 • V. J. Havel, V. Sedlář, K základní větě reálné afinní rovinné geometrie, Proceedings of Symposium on Computional Geometry SCG'2004 13, Bratislava (2004), 50–53.
 • V. J. Havel, V. Sedlář, Zkompletování tkáně řádu n a deficitu 1 nebo 2, Sborník konference Geometry Computer Graphic GCG 2004, VŠB (2004), 48–51.
 • V. J. Havel, V. Sedlář, Testing Possible Central Projection Images, Proc. Symp. Comput. Geom. SCG'2007 (Kočovce, Slovensko) 16 (2007), 33–38, ISBN 978-80-227-2734-1.

Výzkumné zprávy (Research reports)

 • Samočinné generování učebních materiálů pro výuku matematice. PF Ostrava, 1980, dílčí výzkumná zpráva SVÚ VIII-2-13/4c, 24 str.+ přílohy (spolupráce s J. Libichrem)
 • Samočinné generování učebních materiálů. PF Ostrava, závěrečná výzkumná zpráva SVÚ VIII-2-13/4, 67 str.+ přílohy (člen kolektivu)

Skripta a učební texty (Lecture Notes)

 • Elementární geometrie, PF Ostrava, 1976, učební text, 21 str.
 • Sbírka příkladů z elementární geometrie, PF Ostrava, 1978, učební text, 12 str.
 • Sbírka příkladů ze stereometrie, PF Ostrava, 1982, učební text, 12 str.
 • Stereometrie – cvičení z konstrukční geometrie, skriptum Ostravské univerzity, Ostrava 1992