Telefonní kontakty

01

+420 553 684 810

Místnost

Ing. Hana Šimečková

Email: hana.simeckova@slu.cz
Poveřena vedením agendy vnitřního systému akreditací univerzity ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 1 Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě.
Členka Dozorčí rady Studentské grantové soutěže Slezské univerzity v Opavě v období od 1. března 2019 do 28. února 2023.


Pracoviště

01

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Vedoucí oddělení

Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti