Ing. Dalibor Vašák

Email: Dalibor.Vasak@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení

Kontrolní pracovník

Rektorát

Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 654