Telefonní kontakty

01

+420 553 684 654

Místnost

Ing. Dalibor Vašák

Email: Dalibor.Vasak@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení auditu, kontroly a BOZP

Kontrolní pracovník

Rektorát

Oddělení auditu, kontroly a BOZP