Ivo Vrbický

Email: ivo.vrbicky@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení

Referent

Rektorát

Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 627