Telefonní kontakty

01

+420 553 684 627

Místnost

Ivo Vrbický

Email: ivo.vrbicky@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení auditu, kontroly a BOZP

Referent

Rektorát

Oddělení auditu, kontroly a BOZP