Ivo Vrbický

Email: ivo.vrbicky@slu.cz

Pracoviště

01

Odd. interního auditu, PO+BOZP a kriz.ř.

Referent

Rektorát

Odd. interního auditu, PO+BOZP a kriz.ř.

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 627