Ing. Pavla Sedlářová

Email: pavla.sedlarova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení

Vedoucí oddělení

Rektorát

Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 655