Klára Mučková

Email: Klara.Muckova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení podatelna-spisovna-archiv

Archivář

Úsek kvestora

Oddělení podatelna-spisovna-archiv

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 826