Klára Mučková

Email: Klara.Muckova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení podatelna+spisovna+archiv

Archivář

Úsek kvestora

Oddělení podatelna+spisovna+archiv

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 826