Telefonní kontakty

01

+420 553 684 248

Místnost

Kateřina Policarová

Email: katerina.policarova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Studijní oddělení

Vedoucí oddělení

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro studijní záležitosti a organizaci

Studijní oddělení