Telefonní kontakty

01

+420 553 684 828

Místnost

Vendula Gronkowiecová

Email: vendula.gronkowiecova@slu.cz

Pracoviště

01

Centrum celoživotního vzdělávání

Koordinátor CŽV

Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti

Centrum celoživotního vzdělávání