doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Email: martin.kaleja@fvp.slu.cz
vedoucí centra, docent

Výzkumné centrum pro sociální začleňování 
Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo nám.  885/14
746 01 Opava, Česká republika

Telefon: +420 553 684 171


Pracoviště

01

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Správa fakulty FVP

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 171