Mgr. Kateřina Scheeová

Email: sch0001@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro vědu a výzkum

Referent

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahran. styky

Oddělení pro vědu a výzkum

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 255