Telefonní kontakty

01

+420 596 398 210

Místnost

01

A-A337

Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

Email: heryan@opf.slu.cz

Tomáš Heryán absolvoval na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě bakalářský obor Hotelnictví, gastronomie a turismus, kdy se stěžejně zaměřil na finanční problematiku hotelů a na dané téma zpracoval i svou bakalářskou práci. Navazující magisterské studium absolvoval v Karviné na oboru Bankovnictví a svou diplomovou práci psal na téma investičního bankovnictví. Doktorské studium, kdy působil na katedře financí SU OPF ukončil v lednu 2013. V letech 2005 až 2007 působil na obchodním oddělení společnosti ING Group a je držitelem certifikátů vydaných ČNB pro působení v příslušné profesi. Zimní semestr 2011 působil v Center for EMEA Banking, Finance and Economics na London Metropolitan University. Jeho dizertační práce je zaměřena na téma analýzy úvěrového trhu.

Přednáší v předmětech: Finanční trhy a Investiční nástroje a strategie. Vedé semináře: Finance podniku a Finanční analýza a dále působí jako externí vyučující v rámci Slezské univerzity. Dále přednáší v anglicky vyučovaném předmětu Business Finance. Je členem vědecké rady časopisu "Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiinte Economice", ISSN 1584-2339.

 

Odborné a výzkumné zaměření:

Finanční trhy, bankovnictví, úvěrový trh, cizí zrdroje financování firem

 

Profil na IDEAS RePEc

Profil na Google Scholar

Profil na ResearchGate

Profil na Mendeley

Profil na ORCID


Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví