Telefonní kontakty

01

+420 596 398 210

Místnost

01

A-A337

Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

Email: heryan@opf.slu.cz

Tom Heryán (1984) úspěšně ukončil Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management v lednu 2013 na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě. Avšak, již za svého studia pracoval na katedře financí OPF SU. Jeho dizertační práce se věnovala analýze českého úvěrového trhu. Mezi současnými studiemi, na kterých spolupracoval se zahraničními autory, jsou i články publikované v časopisech TOURISM ECONOMICS (ISSN 1354-8166) nebo ECONOMIC MODELLING (ISSN 0264-9993). Zimní semestr 2011 působil v Center for EMEA Banking, Finance, and Economics na London Metropolitan University.

Přednáší v předmětech: Finanční trhy, Investiční nástroje a strategie, Corporate Finance, Principles of Finance. Dále vede semináře: Finance podniku a Finanční analýza a dále působí jako externí vyučující v rámci Slezské univerzity. Dále přednáší v anglicky vyučovaném předmětu Business Finance. Je členem vědecké rady časopisu "Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiinte Economice", ISSN 1584-2339.

Vybrané publikace


Tom Heryán (1984) graduated in January 2013 from Business Economics & Management at the School of Business Administration, Silesian University in Opava. However, during his doctoral studies, he was already working at the Department of Finance, SU SBA. His Ph.D. thesis focused on the analysis of the Czech credit market. Among those recent publications are papers published in TOURISM ECONOMICS (ISSN 1354-8166) or ECONOMIC MODELLING (ISSN 0264-9993). In the winter semester of 2011, he cooperated with the Centre for EMEA Banking, Finance, and Economics at London Metropolitan University.

Tom leads several courses, a BA in Financial Markets, Corporate Finance, Principles of Finance, and an MA in Investment Instruments and Strategies. Furthermore, he has also lectured others, i.e. Financial Analysis, Corporate Finance, Finance in Business, and International Financial Management. He is a member of the scientific board of the journal "Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiinte Economice", ISSN 1584-2339.

Selected publications


Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví