Telefonní kontakty

01

+420 596 398 210

Místnost

01

A-A337

Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

Email: heryan@opf.slu.cz

Tom Heryán úspěšně ukončil Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management v lednu 2013 na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě. Avšak, již za svého studia pracoval na katedře financí OPF SU. Jeho dizertační práce byla analýzou českého úvěrového trhu. Mezi současnými studiemi, na kterých spolupracoval se zahraničními autory, jsou i články publikované v časopisech TOURISM ECONOMICS (ISSN 1354-8166) nebo ECONOMIC MODELLING (ISSN 0264-9993). V letech 2005-2007 pracoval na obchodním oddělení ING Group a je držitelem certifikátů pro práci v dané oblasti. Zimní semestr 2011 působil v Center for EMEA Banking, Finance, and Economics na London Metropolitan University. 2013-2015 spolupracoval na projektu „Bankovní sektor a měnová politika: Zkušenosti z nových členských zemí EU po desíti letech členství“ (GAČR 13-03783S). V letech 2021-2022 spolupracoval, jako statistik s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, konkrétně na projektech Healthy Ageing in an Industrial Environment (HAIE, CZ.02.1.01/0.0/16_019/0000798) Centre for Advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI, 612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA-P2). V současné době pracuje na projektu týkajícího se corporate governance a finančního managementu evropských společností odvětví turismu.

Přednáší v předmětech: Finanční trhy a Investiční nástroje a strategie. Vedé semináře: Finance podniku a Finanční analýza a dále působí jako externí vyučující v rámci Slezské univerzity. Dále přednáší v anglicky vyučovaném předmětu Business Finance. Je členem vědecké rady časopisu "Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiinte Economice", ISSN 1584-2339.

 

Odborné a výzkumné zaměření:

Finanční trhy, bankovnictví, úvěrový trh, financování firem

 

Profil na Google Scholar

Profil na ResearchGate

Profil na ORCID


Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví