Telefonní kontakty

01

+420 553 684 357

Místnost

01

BR-226

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.

Email: miroslav.langer@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informatiky

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav informatiky