Telefonní kontakty

01

+420 553 684 812

Místnost

Bc. Šárka Holčapková

Email: Sarka.Holcapkova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Studijní referent

Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti