Telefonní kontakty

01

+420 553 684 193

Místnost

01

C-225

Bc. Lenka Součková

Email: lenka.souckova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Sekretariát tajemníka

Referent péče o hmotný majetek

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Sekretariát tajemníka