Bc. Lenka Součková

Email: lenka.souckova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Referent péče o hmotný majetek

Fakulta veřejných politik v Opavě

Správa fakulty FVP

Útvar tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 193