Ing. Kamila Turečková, Ph.D.

Email: tureckova@opf.slu.cz
https://orcid.org/0000-0002-7845-6791

Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 301

Místnost

01

A-A208