Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Email: bernatik@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 646

Místnost

01

B-B205