Bc. Klára Kostřibová

Email: klara.kostribova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro stud. a soc. záležit.

Vedoucí oddělení

Fakulta veřejných politik v Opavě

Správa fakulty FVP

Úsek proděkana pro stud. a soc. záležit.

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 121