Bc. Klára Kostřibová

Email: klara.kostribova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Vedoucí oddělení

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 121

Místnost

01

C-210