Telefonní kontakty

01

+420 596 398 221

Místnost

01

A-A302

Bc. Alena Rusinová

Email: rusinova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení zahraničních styků

Referent pro zahraniční styky

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro zahraniční styky

Oddělení zahraničních styků