Telefonní kontakty

01

+420 596 398 269

02

+420 553 684 640

Místnost

01

A-A205

Ing. Tomáš Verner

Email: verner@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy