U NÁS NEJSI JEN ČÍSLEM VE VÝKAZU

 • 84 % současných studentů doporučuje studium na SU ostatním
 • 73 % absolventů říká: studium na SU bylo možné přizpůsobit mým individuálním potřebám
 • 15 : 1 činí poměr studentů na pedagoga
 • respektováním individualit to u nás chodí trochu jinak.slu.cz

Poměr studentů na pedagoga vychází z údajů pro rok 2019, tvrzení studentů a absolventů pochází z dotazníkového šetření provedeného v dubnu 2020, které vyplnilo 738 studentů a 386 absolventů.


DO ŽIVOTA TĚ VYBAVÍME TOLIK DŮLEŽITOU PRAXÍ

 • Pouhých 15 absolventů v evidenci Úřadu práce
 • 60 studijních oborů a programů
 • Mnoho profesně zaměřených oborů
 • 598 smluv pro první kroky do praxe

Údaje o nezaměstnanosti pocházejí ze statistik roku 2019 (přepočtený poměr). Obory a smluvní vztahy reflektují aktuální stav v době přípravy časopisu.


PODPORUJEME TALENTOVANÉ, AKTIVNÍ I ZNEVÝHODNĚNÉ

 • 47 % studentů u nás získá stipendium, např.
 • 20.000 Kč za maturitu do průměru 1,25
 • Až 60.000 Kč pro úspěšné řešitele soutěží
 • 400 Kč měsíčně navíc pro znevýhodněné studenty
 • 11.923 Kč průměrná výše stipendia
 • 20 – 80 tis. Kč na podporu studia aktivním sportovcům na výkonnostní úrovni

Uváděné výše stipendií jsou určeny pro uchazeče o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě. Statistické údaje vycházejí z výroční zprávy o činnosti za rok 2019.


SÍDLÍME VE MĚSTECH S ÚŽASNOU ATMOSFÉROU

 • 100 % úspěšných žadatelů o koleje
 • Unikátní a moderní výukové prostory
 • 2 města plná dobrodružství
 • V každém z nich přes 300 kulturních akcí ročně

Údaje o kulturních akcích pocházejí z webových a facebookových stránek obou univerzitních měst Opava a Karviná za rok 2019.


DO SVĚTA JE OD NÁS JEŠTĚ BLÍŽE

 • 100 % úspěšných žadatelů o Erasmus+
 • 168 smluv pro výjezd
 • 293 měsíců studia v zahraničí
 • 52 měsíců individuálních zahraničních stáží

Statistické údaje z akademického roku 2018/2019.
POSKYTUJEME KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ A DIPLOM

Jsme členem European University Association, najdeš nás také v TOP žebříčku univerzit QS EECA University Rankings 2018. K absolventskému diplomu od nás dostaneš dodatek diploma supplement k uznání získané kvalifikace v cizině.


POMÁHÁME PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY

Prostřednictvím našeho Poradenského centra nabízíme pomoc při řešení studijních i osobních potíží. Poskytujeme speciálně pedagogické, psychologické, sociální a emoční poradenství, intervence k podpoře studijní úspěšnosti i cílenou podporu našim uchazečům a studentům se specifickými potřebami.

Vytváříme pro ně vhodné podmínky ke studiu poskytováním asistenčních, poradenských, psychologických, tlumočnických či zapisovatelských služeb, nabídkou technického a technologického zázemí a zapůjčením kompenzačních pomůcek.


DIPLOMEM TO U NÁS NEKONČÍ…

Naše studenty a absolventy podporujeme v úspěšném uplatnění na trhu práce prostřednictvím univerzitního Kariérního centra. Pomáháme rozvíjet jejich silné stránky, nabízíme profesní diagnostiku, poradenství, výcviky, interaktivní workshopy a další rozvojové aktivity k posílení možností při hledání vhodného zaměstnání. Každoročně zprostředkujeme desítky zajímavých nabídek práce, brigád a trainee programů. Sledujeme profesní dráhu našich absolventů a intenzivně podporujeme přenos jejich zkušeností studentům formou odborných akcí, prezentací, seminářů, případových studií či vedením závěrečných prací. Status absolventa u nás znamená i zachování některých studentských výhod a nabídek společného setkávání na společenských akcích.