ERASMUS+
100 % úspěšných žadatelů o Erasmus+
168 smluv pro výjezd
293 měsíců studia v zahraničí*
52 měsíců individuálních zahraničních stáží
Statistické údaje z akademického roku 2018/2019
PRAXE
Pouhých 13 absolventů v evidenci Úřadu práce   
86 studijních oborů
19 profesně zaměřených oborů
598 smluv pro první kroky do praxe
Údaje o nezaměstnanosti pocházejí ze statistik roku 2018. Obory a smluvní vztahy reflektují aktuální stav v době přípravy kampaně.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
20 : 1 poměr studentů na pedagoga
20 oborů bez stresu z přijímaček    
20 008 úspěšných absolventů
4 089 absolventů stále v kontaktu
Poměr studentů na pedagoga vychází z údajů pro rok 2018, ostatní údaje zobrazují aktuální stav v době přípravy kampaně.
STIPENDIA
52 % studentů u nás získá stipendium
20.000 Kč za maturitu do průměru 1,25
Až 60.000 Kč pro úspěšné řešitele soutěží
400 Kč měsíčně navíc pro znevýhodněné studenty
10.922 Kč průměrné měsíční stipendium
Uváděné výše stipendií jsou určeny pro uchazeče o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě. Statistické údaje vycházejí z výroční zprávy o hospodaření za rok 2018.

LIFESTYLE
100 % úspěšných žadatelů o koleje
Unikátní a moderní výukové prostory
2 města plná dobrodružství
V každém z nich přes 300 kulturních akcí ročně
Údaje o kulturních akcích pocházejí z webových a facebookových stránek obou univerzitních měst Opava a Karviná za rok 2019.


Reklamní kampaň Slezské univerzity v Opavě
je spolufinancována Evropskou unií

JSME MLADÍ

– a to jak skutečným věkem univerzity, tak jejím životním stylem a aktivitami. Nejsme velkou univerzitou, pro kterou budeš jen malé číslo z indexu. Nabízíme ti až rodinnou atmosféru prostředí a dost pochopení pro tvoje nápady. Přesvědč se na vlastní oči, že to u nás chodí trochu jinak.slu.cz.

JSME SI BLÍZKO
- Opava a Karviné jsou města „tak akorát“ k tomu, abys všude při troše snahy došel/a i pěšky. Žádné velké cestování ani na koleje, ani za výukou, ani za relaxací. Při studiu se potkáváme, mluvíme spolu a všichni se známe jménem. I s vyučujícími.

ŽIJEME V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ
– jak Opava, tak pro někoho překvapivě i Karviná, jsou krásná města s bohatou historií vepsanou do jejich ulic, kde je radost posedět či projít se. Zajímavé okolí – ať už historické či industriální – nabízí nepřeberné možnosti kulturního, společenského, sportovního i turistického vyžití.

RESPEKTUJEME SE A PODPORUJEME
– ať jde o zájmové nebo studijní aktivity, projekty, vědu či skladbu rozvrhu, motivujeme individuální aktivity podporou talentovaných, hendikepovaných, sociálně uvědomělých i profesně či zájmově aktivních studentů.

POSKYTUJEME KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ A DIPLOM
– určitě ne náhodou nás najdete v TOP žebříčku univerzit QS EECA University Rankings 2018. Naši pedagogové jsou nejen uznávaní vědci, ale také praktičtí profesionálové. Praxí ve skutečných firmách u nás koneckonců můžete projít už při studiu. Nebo se vydat za zkušenostmi do světa, ve kterém spolupracujeme s téměř 50 vysokými školami, univerzitami a vědeckými institucemi. A k našemu diplomu dostanete dodatek diploma supplement k uznání získané kvalifikace na mezinárodní úrovni.

DIPLOMEM TO U NÁS NEKONČÍ
– našim absolventům pomáháme najít první práci či zaměstnavatele. Sledujeme jejich profesní dráhu a zveme je jak ke sdílení nabytých zkušeností s novými studenty, tak ke společenským akcím.