Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě pro akademický rok 2021/2022


Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)

srpen/září (3. kolo)

srpen/září (3. kolo)


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
2. 9. 2021
Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)

4. 10. 2021

(pouze pro stud. program Pediatrické ošetřovatelství)

2. 9. 2021


Matematický ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

9. 9. 2021 a 23. 9. 2021

srpen 2021

Fyzikální ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky