Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě pro akademický rok 2021/2022


Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)

19. - 26. 6. 2021 (pro 1. kolo)

9. - 13. 8. 2021 (pro 2. kolo)

19. - 26. 6. 2021 (pro 1. kolo)

9. - 13. 8. 2021 (pro 2. kolo)


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
2. 9. 2021
Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)

Vlastní přijímací zkoušky: květen - červen 2021

Vlastní přijímací zkoušky:

květen - červen 2021


Matematický ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

23. 6. 2021

(pro 1. kolo)

9. 9. 2021

(pro 2. kolo)

Červen 2021

(pro 1. kolo)

Srpen 2021

(pro 2. kolo)

Fyzikální ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky