Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě pro akademický rok 2021/2022


Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)19. - 26. 6. 202119. - 26. 6. 2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
2. 9. 2021
Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)

Vlastní přijímací zkoušky: květen - červen 2021

Přijímací zkoušky u spol. Scio pro vybrané stud. programy: 6. 2., 6. 3., 28. 3., 17. 4. a 22. 5. 2021

Vlastní přijímací zkoušky:

květen - červen 2021


Matematický ústav v Opavě (více zde)uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
23. 6. 2021červen 2021
Fyzikální ústav v Opavě (více zde)uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

uchazeči budou přijati formou pohovoru

uchazeči budou přijati formou pohovoru