Přehled termínů přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/2021


Součást Slezské univerzityBc.NMgr.Ph.D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Další podmínky:

U vybraných studijních programů a oborů fakulta upustila od přijímací zkoušky. Podmínky a více informací k proběhlému přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


Přijímací zkoušky byly ukončeny.


Přijímací zkoušky byly ukončeny.


Přijímací zkouška byla ukončena.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Další podmínky: 

Podmínky a více informací k proběhlému přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


Uchazeči byli přijati bez přijímací zkoušky do naplnění stanovené kapacity jednotlivých studijních programů.


Uchazeči byli přijati bez přijímací zkoušky do naplnění stanovené kapacity jednotlivých studijních programů.


Přijímací zkouška byla ukončena.

Fakulta veřejných politik v Opavě

Další podmínky:

Podmínky a více informací k proběhlému přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


Přijímací zkoušky byly ukončeny.


Přijímací zkoušky byly ukončeny.


říjen 2020

Matematický ústav v Opavě

Další podmínky:

Podmínky a více informací k proběhlému přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


U studijního programu Matematika byli uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.


Přijímací zkouška pro studijní program Matematika byla ukončena.


Přijímací zkouška byla ukončena.

Fyzikální ústav v Opavě

Další podmínky:

Podmínky a více informací k proběhlému přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


Uchazeči byli přijati bez přijímací zkoušky do naplnění stanovené kapacity jednotlivých studijních programů.


Uchazeči byli přijati bez přijímací zkoušky do naplnění stanovené kapacity jednotlivých studijních programů.