Přehled termínů přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/2021


Součást Slezské univerzityBc.NMgr.Ph.D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Další podmínky:

U ostatních studijních programů a oborů fakulta upouští od přijímací zkoušky. Podmínky a více informací k přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021, vč. podmínek dodání talentové práce, portfolia a doprovodných dokumentů u studijních programů a oborů, kde se zkoušky konají, najdete v tomto dokumentu.


24. - 25. 8. 2020 pro studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi a studijní obor Audiovizuální tvorba.


24. - 25. 8. 2020 pro studijní program Audiovizuální tvorba a září 2020 pro studijní obor Tvůrčí fotografie.


30. 6. 2020

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Další podmínky: 

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do naplnění stanovené kapacity jednotlivých studijních programů.


Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do naplnění stanovené kapacity jednotlivých studijních programů.


3. 9. 2020

Fakulta veřejných politik v Opavě

Další podmínky:

Je upuštěno od přijímací zkoušky u těchto programů a oborů: Sociální patologie a prevence, Sociální politika a sociální práce, Veřejná správa a sociální politika, Specializace v pedagogice a studijní obor Edukační péče o seniory v kombinované formě studia. Podmínky a více informací k přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


30. 6. 2020 pro studijní obor Všeobecná sestra.

Srpen/září 2020 pro studijní program Dentální hygiena.


Viz další podmínky.


říjen 2020

Matematický ústav v Opavě

Další podmínky:

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021 najdete na této stránce.


U studijního programu Matematika budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.


U studijního programu Matematika budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.


srpen 2020