Oddělení vztahů s veřejností

O nás

Oddělení vnějších vztahů Slezské univerzity v Opavě zajišťuje veškeré formy prezentace univerzity směrem navenek i dovnitř, které zahrnují především: péči o aktuálnost informačních kanálů univerzity, vztahy s médii (Media Relations), firemní a marketingovou komunikaci a zajištění prezentačních akcí.

 

Informační kanály Slezské univerzity

 

Kontakty s médii jsou zprostředkovány především formou tiskových zpráv a monitorováním mediálních ohlasů, zajišťováním aktuálních informací na externích tištěných a elektronických informačních platformách (informační servery, tištěná periodika atd.). Oddělení zajištuje přípravu k tisku/ zveřejnění tištěných a elektronických firemních dokumentů a publikací (průvodce pro prváky, ročenka, výroční zprávy atp.).