Slezská univerzita v Opavě poskytuje své poradenství a služby všem uchazečům o studium, studentům i absolventům prostřednictvím celouniverzitního pracoviště - Poradenského a kariérního centra. To je zároveň i kontaktním místem pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Posláním tohoto pracoviště je napomáhat k vytvoření rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a studiu v akreditovaných oborech Slezské univerzity v Opavě.

Nabízíme rovněž pomoc při řešení osobních a studijních problémů, sociálně psychologické, speciálně pedagogické a profesní poradenství a služby.

Kde nás najdete

Opava

V budově na ulici Olbrichova 625/25 je situováno Poradenské a kariérní centrum a Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami v 1. poschodí.

Bezbariérový přístup do budovy je ze dvora výtahem.

V budově je zřízeno bezbariérové WC. Místnost je vhodná pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Doporučujeme telefonickou domluvu, viz Kontakty dole.

Karviná

Veškeré služby a poradenství poskytujeme v Poradenském a kariérním centru a Centru pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami v budově na Univerzitním náměstí 1934/3.

V případě zájmu kontaktujte Bc. Ingrid Jurčíkovou.

Konzultační hodiny

Opava

Mgr. Petr Rypl - vedoucí Poradenského a kariérního centra

  • pondělí - pátek, 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Mgr. Radana Petrželová

  • pondělí a středa, 13.00 - 15.00
  • na osobní schůzce je potřeba se domluvit předem telefonicky nebo e-mailem

Mgr. Bohdan Chodura

  • úterý, 16.00 - 19.00

Hana Vojníková

  • pondělí - pátek, 8.00 - 12.00

Karviná

Bc. Ingrid Jurčíková

  • pondělí - středa, 13:00 - 16:00 nebo dle individuální domluvy

Kontakty a profily pracovníků