Poradenské a kariérní centrum

Externí poradenská pracoviště v Opavě a Karviné

Opava

Speciálně pedagogické centrum SRDCE
Náměstí Slezského odboje 5, Opava
Tel.: 553 616 450
www.nestroj.com
SPC pro žáky s tělesným a mentálním postižením

 

Speciálně pedagogické centrum při speciální ZŠ
Havlíčkova 1, Opava
Tel.: 553 627 004
www.zrak.opava.cz
SPC pro žáky se zrakovým postižením a s vadami řeči

 

Pedagogicko psychologická poradna
Rybí trh 178/7, Opava
Tel.: 553 622 768
www.ppp.opava.cz

 

KAFIRA o.s. poradenské a vzdělávací středisko
Horní náměstí 47, Opava
Tel.: 553 653 623
www.kafira.cz

 

SONS Opava Středisko pro zrakově postižené
Horní náměstí 46, Opava
www.sons.cz

 

Slezský spolek neslyšících
Dolní náměstí 20-21, Opava

 

ANIMA VIVA o.s.
Olomoucká 86, Opava
Tel.: 553 766 684
www.animaviva.cz
Sociální poradna

 

Poradenské středisko EUROTOPIA
Zacpalova 27, Opava
Tel.: 774 883 619
www.opava.eurotopia.cz/poradna

 

Úřad práce v Opavě
Bochenkova 4, Opava
Tel.: 553 608 152
Bc. Bohdana Turečková
www.portal.mpsv.cz
Pracovní poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné (pracovní rehabilitace)


Magistrát města Opavy
Odbor sociálních věcí
Oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
Krnovská 71C, Opava
Tel.: 553 756 645
Michaela Daníšková
www.opava-city.cz

 

Karviná

Pedagogicko-psychologická poradna
Víta Nejedlého 591, Karviná - Ráj
Tel.: 597 582 370
mail: poradna@pppkarvina.cz
www.pppkarvina.cz

 

Centrum psychologické pomoci
Na Bělidle 815, Karviná Fryštát
Tel.: 596 317 575
mail: cepp@cepp.cz
www.cepp.cz

 

Občanská poradna Karviná, Slezská diakonie
Fryštátská 168, Karviná Fryštát
Tel.: 596 323 031
mail: obcan.ka@slezskadiakonie.cz
www.sdkabo.cz/obcanska-poradna-karvina

 

Modrý kříž
Pivovarská 15/9, Karviná Fryštát
Tel.: 595 127 346, 731 494 695
mail: karvina@modrykriz.org
www.modrykriz.org