Poradenské a kariérní centrum

Legislativa

Nabízíme odkazy na zákonné dokumenty, které by Vám měly pomoci se v dané problematice zorientovat.
Vybrali jsme několik z těch, které mohou být, dle našeho názoru, pro Vás zajímavé.

Legislativní předpisy ČR týkající se studia a zaměstnání osob se specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením:

 

Vybrané dokumenty a koncepce týkající se osob se zdravotním postižením:

 

Pro Váš ucelenější přehled o zákonech, vztahujících se k dané problematice, nabízíme odkaz na portál veřejné správy ČR www.portal.gov.cz.