Poradenské a kariérní centrum

Kariérové poradenství a služby

Pro studenty a absolventy Slezské univerzity nabízíme profesní/kariérové poradenství a služby, které by měly zájemce připravit na úspěšný start pracovní kariéry a pomoci zorientovat se na trhu práce (další informace naleznete zde).

Nabízené služby v této oblasti jsou podloženy pravidelně aktualizovanými analýzami situace na pracovním trhu a také potřebami a nabídkou zaměstnavatelů (Více v sekci Nabídky trhu práce).

V rámci konzultace:

 • projednáme možnosti získání vhodné praxe,
 • pomůžeme zorientovat se na aktuálním trhu práce,
 • pomůžeme s napsáním strukturovaného životopisu (v poradně k nahlédnutí evropský formát životopisu) a průvodního dopisu,
 • zmapujeme představy absolventů, soulad jejich profesních předpokladů a nabídek trhu práce,
 • připravíme studenta na budoucí pohovor u zaměstnavatele a jeho průběh,
 • poskytneme informace z oblasti pracovní legislativy,
 • rozvineme měkké dovednosti pro flexibilnější pohyb na trhu práce,
 • spolupráce se zaměstnavateli, úřady práce a pracovními agenturami,
 • zprostředkování odkazů na pracovní servery,
 • předáme informace o pořádání seminářů s pracovněprávní tématikou.

 

Absolventi škol patří dle statistik mezi skupinu, která je nejvíce ohrožena nezaměstnaností. Minimální pracovní návyky, chybějící zkušenosti a praxe, to jsou důvody, proč se absolventům všech typů škol často nedaří nalézt vhodné pracovní uplatnění. Dle výzkumů a zpětných vazeb od zaměstnavatelů jsou však mnohdy daleko přínosnější a pro úspěch v zaměstnání důležitější tzv. „soft skills”, neboli „měkké dovednosti”.

 

Co je tím myšleno?

 • samostatnost,
 • schopnost nést za svá rozhodnutí zodpovědnost,
 • plánování vlastní práce a organizace postupných pracovních kroků,
 • umění komunikovat s kolegy a klienty,
 • schopnost týmové práce,
 • umění zvládat stres a řídit se pricipy duševní hygieny,
 • umět prezentovat svou práci,
 • umění analyzovat a používat dostupné informace, aj.

 

V poradně nabízíme konzultace k rozjezdu OSVČ (legislativní kroky, informace o možnostech získání dotací k rozjezdu živnosti, kontakty na instituce - ŽÚ, ÚP, OSSZ, FÚ, ZP, aj.).

Poskytneme informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracoviště, dílny, legislativní kroky, pracovní rehabilitace).

K dispozici budou statistiky mapující míru (ne)zaměstnanosti absolventů VŠ a jejich uplatnění na trhu práce.

V poradně je rovněž k nahlédnutí potřebná legislativa (Zákoník práce, z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti - aktualizovaná verze).

Zaměříme se také na soustřeďování nabídek zaměstnání a stáží pro (budoucí) absolventy.

 

Chtěli byste se v dané problematice více zorientovat?

Průvodce světem povolání (PSP)

Nejčastější dotazy