Poradenské a kariérní centrum

Poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity

Slezská univerzita v Opavě poskytuje své poradenství a služby všem uchazečům o studium, studentům i absolventům prostřednictvím celouniverzitního pracoviště - Poradenského a kariérního centra. To je zároveň i kontaktním místem pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Posláním tohoto pracoviště je napomáhat k vytvoření rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a studiu v akreditovaných oborech Slezské univerzity v Opavě. Viz kontakty

Nabízíme rovnež pomoc při řešení osobních a studijních problémů, sociálně psychologické, speciálně pedagogické a profesní poradenství a služby.

Naše služby v Opavě nabízíme v těchto provozních hodinách:

 

Mgr. Petr Rypl - vedoucí Poradenského a kariérního centra
pondělí - pátek, 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

 

Další pracovníci:

Úterý:    Mgr. René Pastrňák 12.00-17.00

Středa:  PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D. 8.00-12.00

 

Bc. Ingrid Jurčíková - pracoviště Karviná
pondělí - středa, 13:00 - 16:00 nebo dle individuální domluvy
Mgr. René Pastrňák - pracoviště Karviná
pondělí 9.00 - 13.00 nebo dle individuální domluvy