Často sami na sebe, Čechy, žehráme a pozastavujeme se nad některými „národními“ vlastnostmi, jednáním, postoji. Jedno se nám ale upřít nedá: v nouzi, v období katastrof a ničivého armagedonu projevíme vroucí srdce i štědrou ruku.

Zaskočeni a zděšení vpádem ruských vojsk na mírumilovnou Ukrajinu se snažíme i my na Slezské univerzitě být v těchto těžkých časech oporou a nápomocnou rukou nejenom našim studentům a zaměstnancům ukrajinské národnosti, ale také jejím dalším občanům.

Jak konkrétně pomáháme?

Ubytování

Slezská univerzita nabídla ubytování v rámci volné ubytovací kapacity kolejí, tj. cca 240 lůžek v Opavě a 80 lůžek pro studenty a 100 lůžek pro uprchlíky v Karviné. Otázka využití kapacit univerzitních kolejí je koordinována s Krajským úřadem MSK, statutárními městy Opava a Karviná a dalšími subjekty, které shánějí ubytovací kapacitu pro rodiny svých zaměstnanců. Možnost ubytovat rodinné příslušníky byla nabídnuta také ukrajinským studentům a zaměstnancům SU.

Aktualizace 10. 3. 2022:
Na kolejích v Karviné je aktuálně ubytováno 99 uprchlíků - z toho 30 dětí, dále jeden pejsek a tři kočičky, které si uprchlíci před válkou přivezli s sebou.
Pokud chcete a máte možnosti v Karviné pomoci, kontaktujte koordinátorku za OPF SU Ing. D. Labudkovou: labudkova@opf.slu.cz

O nadcházejícím víkendu očekáváme hromadné zavezení uprchlíků na kolej Vávrovická v Opavě. Aktuálně probíhá výzva studentům a zaměstnancům na sbírku nádobí do nevybavených kuchyněk na kolejích, o všechny další potřeby utečenců by mělo být v tuto chvíli postaráno.

Aktualizace  21. 3. 2022:

K pátku 18. 3. Bylo na koleji Vávrovická v Opavě ubytováno 110 uprchlíků, další vlna na ubytování se očekává začátkem dalšího týdne. Děkujeme všem štědrým dárcům kuchyňského vybavení pro kolejní kuchyňky! Aktuálně by materiálně našim hostům nic chybět nemělo, sháníme pro změnu mezi našimi studenty dobrovolníky pro dopolední činnost – doprovod na úřady, banku, k lékaři či za jinými nezbytnými pochůzkami. Děkujeme všem, kdo se již na naši výzvu přihlásili, a hlásit se zájemci mohou i nadále na e-mailu supr@slu.cz.
Také nadále nabízíme ve vestibulu rektorátu placky s motivy vizuální podpory Ukrajiny – jsou ve třech variantách a Oddělení komunikace je pro vás vyrobilo zdarma, přijďte si!

Aktualizace  3. 4. 2022:

Pro naše ukrajinské uprchlíky jsme spustili webové stránky UA.SLU.CZ plné užitečných informací.

Dnem 31. 3. se na koleji za velkého zájmu rozběhly intenzivní výukové kurzy češtiny, které vede pedagog SU Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D., z Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF.
Z iniciativy vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Mgr. Moniky Horsákové a jejích studentů SP Audiovizuální tvorba se v sobotu 2. 4. se v dopoledních hodinách na kolejích v Palhanci uskutečnilo promítání hodinového pásma animovaných pohádek pro ukrajinské nejmenší děti a na středu 6. 4. je naplánován kreativní workshop pro větší mládež, tentokráte již v prostorách Slezské univerzity na Hauerově ulici. Patří jim velké poděkování stejně jako našim studentským dobrovolníkům, kteří na kolej chodí pomáhat!


Aktualizace 13. 4. 2022:

Naši ukrajinští hosté u nás v Opavě již zdomácněli natolik, že si obyvatelé kolejí Palhanec již poradí i bez našich dobrovolníků. Zastavujeme tedy výzvu dalším případným dobrovolníkům, těm dosavadním velice děkujeme za jejich ochotu a obětavost a velice rádi prozrazujeme, že rektor naší univerzity doc. Pavel Tuleja jejich nezištné úsilí ocení přiznáním mimořádného humanitárního stipendia.Studium

Slezská univerzita, resp. její součásti mohou přijmout ukrajinské studenty v rámci standardně vypsaných probíhajících I. kol přijímacího řízení pro rok 2022/2023. Současně s výše uvedeným jsou schopny vysokoškolské ústavy univerzity přijmout studenty na stáž, nebo jako osoby, které se mohou přímo účastnit výukového procesu, a to až do rozsahu 30 studentů pro každý ročník jak bakalářského, tak navazujícího magisterského a doktorského studia v prezenční formě, přičemž k preferovaným patří především studenti navazujícího magisterského a doktorského stupně, s jejichž zapojením do vzdělávání současně s českými studenty má dobrou zkušenost zejména Fyzikální ústav v Opavě. V případě doktorského studia se také nabízí možnost jejich přijetí do kombinované formy studia. Jsou-li programy primárně vyučovány v českém jazyce, nabízíme také možnost individuální komunikace v jazyce anglickém.

Materiální sbírky

Slezská univerzita již podpořila spontánní materiální sbírky, které iniciovali její studenti. Současně však aktuálně bere na vědomí informace, z nichž vyplývá, že na Ukrajinu proudí, ve vzedmuté vlně solidarity celého světa, tolik materiální civilní pomoci, že je pro tuto těžce zkoušenou zemi velmi obtížné jakoukoliv další nekoordinovanou pomoc přijmout a efektivně distribuovat. Jakkoliv Slezská univerzita doufá v brzké ukončení tohoto bezprecedentního agresivního útoku, je připravena se v případě potřeby a požadavků z ukrajinské strany do potřebných sbírek aktivně zapojit. Současně také děkujeme všem studentům a zaměstnancům univerzity, kteří se do těchto sbírek zapojují a jejich aktivity plně podporujeme.

Finanční prostředky

SU je připravena v maximální míře poskytnout finanční podporu pro své ukrajinské studenty a zaměstnance, a to včetně možnosti ubytování jejich rodinných příslušníků a další administrativní finančních podpory jako jsou např. mimořádná stipendia či automatické prodloužení pracovních smluv. Současně také upozorňujeme na to, že naše přímá finanční pomoc je významně omezena tím, že příjmy SU jsou primárně tvořeny z příspěvků a dotací ze státního rozpočtu, což znamená, že jsme při jejich užití vázáni pravidly a podmínkami, za nichž můžeme tyto zdroje použit.

Naši lidé

Jsme hrdí na naše studenty, zaměstnance a absolventy, kteří dle svých možností velmi výrazným způsobem pomáhají také. V současné době se snažíme zjistit, jaký charakter jejich spontánní, dobrovolná a v drtivé většině anonymní pomoc má.

Zjišťovací anonymní dotazník

Výsledky našeho zjištění na tomto místě zveřejníme. Již teď ale všem, kdo již pomohli, pomáhají a pomáhat ještě budou, adresujeme naše uznání a velké poděkování.


Následující video uvádí jeden z příkladů, jak naši lidé pomáhají. Materiální sbírka pro Ukrajinu byla zorganizována jedním z našich studentů. Děkujeme!